ارتودنسی دندان

در مان ارتودنسی به دو صور ت اثبات و متحرک انجام میگرد . ارتودنسی متحرک در سنین ذیل و با انجام قالب گیری و ایجاد کرد پلاک ارتودنسی آکریلی صورت می‌گیرد که از دهن مریض خارج میشود ولی ارتودنسی ثابت در سنین بالاتر و ناهنجاریهای پیچیده خیس و چسباندن سیم و براکتهای ارتودنسی به دندان عملی می‌شود که برهه زمانی معالجه بطور تقریبی از جراحی بینی در مشهد drazarnoush.com/">drazarnoush.com 6 ماه تا 3 سال طول میکشد . این معالجات سوای درد بوده و همکاری و مراجعات مکرر مریض به مطب ادامه درمان ر ا میسر می . سازد
1 - برای آنکه در ارتودنسی اثبات یا متحرک نتیجه درمانی مطلوب حاصل شود همکاری و مراجعات . منظم مریض به مطب دندانپزشکی جهت فعال کردن سیم و فنرهای ارتودنسی الزامیست
2 - در ارتودنسی متحرک , پلاکهای ارتودنسی غیر از هنگام تناول کردن غذا و آشامیدن بایستی از دهان خارج شود و پس از صرف غذا و پاک کردن دندانها و پلاکهای ارتودنسی مجدداً در دهان گذارده شود .
3 - تمیز کردن براکتها و سیمهای ثابت ارتودنسی بعلت غیر متحرک بودن و جلوگیری از گیر غذایی و پوسیدگی دندانها می بایست به وسیله مسواکهای اختصاصی انجام گیرد تا از بو . گرفتن و تغییر‌و تحول رنگ آن جلوگیری شود
4 - با مشاهده هر دسته زخم و ممانعت در خوراک خوردن و کلام کردن بوسیله وسایل ارتودنسی . هیچوقت آن را دستکاری نکنید و جهت رفع مشکل به مطب مراجعه‌نمایید
5 - بعداز تحویل پلاکهای متحرک یا چسباندن سیمهای اثبات در دهن , یک سری روز اول حرف کردن , خوراک میل کردن بعلت وجود جسم خارجی در دهان در گیر اختلال می شود ولی بمرور زمان به آن عادت . خواهید کرد
6 - هزینه درمان و بازه زمانی معالجه در ارتودنسی ثابت عمده از ارتودنسی متحرک بوده و در سنین بالاتر انجام می گیرد جهت پیشگیری با مشاهدۀ هر نوع خلل و ناهنجاری دندانی و فکی در . کودکتان در سنین پایین تر اقدام نمائید
7 - دندانپزشک شما پروسه کار و نوع درمان را برای شما شرح می دهد چون ممکنست برای تولید . اطراف و ردیف کردن دندانها نیاز به کشیدن دندانهای مستمر باشد
8 - در ارتودنسی ثابت از جویدن آدامس و تناول کردن غذاهای سفت و شکننده و چسبنده با انگیزه . جلوگیر ی از شکسته شدن و انحراف پیدا کردن سیمهای ارتودنسی شدیداً اجتناب نمائید
9 - هنگام فعالیتهای شدید و ورزشهای سنگین وزن که با ضربه به سرو صورت ممکنست ملازم باشد و یا این که هنگام شنا مراقب سیمهای ارتودنسی ثابت خویش باشید و در شکل داشتن پلاکهای . متحرک آن را قبلاً از دهن خارج کر قریه و در محفظه ای پاک نگهدار ی فرمائید . ارتودنسی علم تصحیح رابطه ها غیرمناسب فکی و معالجه جفت شدن اشتباه دندانها و سطر کردن دندانهای نامنظم می باشد . که تشخیص , پیشگیری , تعبیروتفسیر و معالجه آن بوسیله دندانپزشکان همگانی و در موردها پیچیده تر به وسیله متخصصین ارتودنسی عملی میگردد .
اکلوژن عبارتست از ارتباط ها و قرارگیری لا به لا دندانها و فکین که به مورد ها غیر طبیعی آن مال اکلوژن گفته می‌شود .
از علل مال اکلوژن و ناهنجاریهای دندانی ـ فکی می شود به عوامل :
1 - موروثی
2 - عوامل رشدی تکامل
3 - عوامل محیطی مثل زودتر و دیرتر از موعد کشیدن دندانهای شیری , تنفس دهانی عاداتی زیرا مکیدن انگشتان , جویدن ناخن و اجسام دشوار , و خوردن پستانک در سنین بالاتر اشاره نمود .
Captcha Challenge
TOP